Min konst


Landskap

Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4
Titel 1 Titel 2

Plywood

Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 4
Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 4
Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 4

Havsbilder

Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4
Titel 1 Titel 4

Aktuella bilder


Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4

Om mig

Jag heter Kjell Lundqvist, är konstnär och bor numera på Bohus Björkö.

I några decennier har jag i olja målat motiv från Bohusläns skärgård. Jag har inte strävat efter att ta fram detaljer eller ett alltför realistiskt landskap utan snarare försökt att förmedla hur naturens karaktär växlar med årstider, väder, vind och ljus. Jag målar alltså inte ett motiv från ett visst ställe utan snarare upplevelsen av naturen i sig.

Jag lägger på nya färglager för att omvandla färgerna i till exempel luft och vatten. Luften står för avstånd och belysning av föremålen. Ljuset växlar med vädret och det finns inte bara vackert väder. Även dis och dimma återverkar på hur jag uppfattar nyanserna. Frågorna jag ställer mig vid återgivningen är var och när? Nyanserna i vattenspeglingarna blir klarare och kallare, i mitt tycke också renare och friskare. Just dessa intryck återger ögonblicket. Jag frågar mig också vad återger färgen och vilken färg motsvarar naturens harmoni?

Jag har även använt plywood som underlag och då fått fram naturens former genom furans ådring och mönster. Att komma fram till hur träets sugförmåga varierar mellan hårda och mjuka partier i träet fascinerar mig. Varje erfarenhet kan ge en upptäckt.


Utbildning: Sommarkurser vid

Tärna Studio, Tärnaby

Vrå Kunsthøjskole, Danmark

Holbæck Slot Ladegaard, Danmark

Gerlesborgskolan, Bovallstrand

Nösunds akademi, Orust

Utställningar

Separatutställningar på ett flertal gallerier och platser


Jurybedömda utställningar:

Konst till tusen, Jönköping

Vår Konstgård, Huskvarna

Kulturhuset, Kungsbacka

Lagerhuset, Trädgårdsföreningen, Göteborg 2005 o 2007

SAAB, 2005 o 2006

Stadsbiblioteket, Göteborg 1999 o 2000

Växthuset, Trädgårdsföreningen, Göteborg 1997


Representerad bl.a. i Jönköpings, Kungsbackas, Göteborgs och Orust kommun


Utställningar och inköp bl.a. från följande konstföreningar:

Lasarettets konstklubb, Jönköping

Polisens konstklubb, Jönköping

Beijersdorff, Kungsbacka

SAAB, Trollhättan

Elanders, Kungsbacka

Astra Zeneca, Mölndal

Länsstyrelsen, Göteborg

Ellos, Borås

HSB, Göteborg

Ericsson, Göteborg

IKO, Grimås

Ringhals

Järnia, Ulricehamn

Securitas, Göteborg

Car Art, Volvo

Volvo, Sörredsgården

Räddningstjänsten, Göteborg

EKA

Ernst & Young

SKF

Göteborgs Kex

Shell, Göteborg

Arbetsmiljöverket

Skattekontoret Göteborg

Borealis Stenungssund


Hur jag målar

Att skapa bilder på plywood

I ett trettiotal år har jag målat landskap med oljefärger på duk. Så började jag också att lasera drivved från bohuskusten. Detta ledde till att jag alltmer fascinerades av träets ådringar och mönster. Vilka fantastiska former man kan finna! Fantasin sätts i rörelse. Så kom jag in på tekniken att lasera nya plywoodskivor. Mitt arbetssätt kan beskrivas så här:

1. Jag studerar ytor med tydliga och ovanliga ådringar, helst furu. Träets mönster kan tolkas som moln, ängar, buskar, skogar, vattendrag eller andra former i naturen. Det gäller att iaktta och ha tillräcklig fantasi. Det allra mesta upplevs som oanvändbart. Men den som söker tillräckligt ihärdigt, finner kanske ett mönster som kan utvecklas till ett intressant motiv.

2. Jag avgör vilken yta jag ska såga ut och använda mig av. Kanterna bestäms.

3. Färgerna i färgtonscirkeln väljs ut, så jag kan skapa klarhet, kontrast och harmoni. Bildens ljusförhållanden kräver särskild uppmärksamhet. Likaså färgperspektivet, dvs. hur färgnyanserna förändras med avståndet till betraktaren. Det är endast i undantagsfall ådringen kan utnyttjas som linjeperspektiv.

4. Jag tar jag oftast fram färgnyanserna genom att lasera mer än ett färglager på samma yta. Den underliggande färgen får därigenom en sammanhållande funktion. Den lysande kontrastfärgen skapar ett blickfång. Jag tar också att hänsyn till ytans olika sugförmåga.

5. Vissa frågeställningar intresserar mig speciellt:

a. Hur speglar sig himlens färg i en vattenyta? Jag väljer himlavalvets bottenfärg och ser hur denna förändras mot horisonten. Träets ådring används för att skapa molnformationer. Färgerna måste skapa djup och avstånd i bilden. Antag att trämönstret är symmetriskt. Då kan jag skapa en vattenspegling. Jag måste då sträva efter motsvarigheten till himlens mönster i det kallare vattnet med kallare färger. Färgnyanserna måste stå för ett trovärdigt alternativ samt ett färgperspektiv. Kanske åstadkommer vinden rörelse i vattnet. Vissa ådringar i träet kan kanske inte passa in i vattenspeglingen. Då kan dessa accepteras genom ett avvikande färgval. Det finns plats för nya idéer!

b. Ett annat intressant motiv är slättlandets himmel och vida vyer. Det är inte alltid givet var en horisontlinje går i en bild. Det finns plats för tolkningar. Vilka ådringar gör markplanen spännande men ändå förklarliga? Kanske kan jag få med sjöar, vågor eller vägar? Vilken yta bör utgöra det främsta blickfånget med en dominerande färg? Bilder läses oftast från vänster till höger, och det gyllene snittet anses skapa jämvikt. Avvikande mönster i träet bör förklaras, kanske genom annan växtlighet.

c. Ett tredje motiv är ett skogsbryn och dess kontrast till himlen. Vegetationen bör bilda en enhet med intressanta individuella former. Årstid och ljussättning bestämmer jag efter studier av mönstret av ådring. Det krävs fantasi av både skapare och betraktare. Man måste ha studerat verkligheten för att kunna förmedla den. Kanske har jag turen att kunna måla en vattenspegling av skogsbrynet också.

Ateljén skapar en nödvändig överblick och meditationsplats för att jag ska kunna skapa fritt och självständigt. Det är viktigt att inte förlora sig i detaljerna utan att se till helheten. Naturen lever och förändras ständigt. Det finns inget slutgiltigt landskap. Arbetsprocessen är minst lika viktig som det färdiga resultatet. Jag brukar hänga upp bilderna i min ateljé för att se om de kan godkännas. Jag strävar efter lugn och harmoni i landskapet och i omgivningen – en bild för kontemplation. Detta hindrar inte att spännande naturformationer och väderomslag också kan betonas. Det är alltid intressant att höra hur betraktaren tolkar bilden. I samtalet hör jag hur mycket som uppfattas och uppskattas av besökaren. Det händer t.ex. att jag själv får nya aspekter på bilden. Med fria associationer och en skapande fantasi kan man uppleva olika tolkningar. Betraktaren gör bilden.

”Så jag målar - - -”

I mitt mångåriga bildskapande har jag alltid inspirerats av Monet och Sisley. Man får inte uppfatta detta som att jag avbildar deras mästerverk, när jag målar. Istället är det impressionisternas teori och teknik som inspirerar mig. Det fascinerar mig att uppfatta en färgnyans i naturen och genast återge mina intryck med mina färger. De flesta målare skulle kanske använda akvarellfärger eller kritor. Men jag använder mina oljefärger även för det spontana återgivandet. Med hjälp av lösningsmedel kan jag sträva efter att återge de rena färgnyanserna. Jag uppskattar oljefärgens förmåga att både vara tunn, genomskinlig, hemlighetsfull och omutligt dominant och envis.

I nästa moment kan jag gå vidare med nya färglager för att omvandla färgerna i till exempel luft och vatten. Luften står för avstånd och belysning av föremålen. Ljuset växlar med vädret och det finns inte bara vackert väder. Även dis och dimma återverkar på hur jag uppfattar nyanserna. Frågorna jag ställer mig vid återgivningen är VAR? och NÄR? Nyanserna i vattenspeglingarna blir klarare och kallare, i mitt tycke också renare och friskare. Just dessa intryck återger ögonblicket. Jag frågar mig också VAD? återger färgen och VILKEN FÄRG? motsvarar naturens harmoni?

Nästa fas är att studera resultatet. Jag brukar hänga upp mina alster för att få ett mera varaktigt intryck. Är det något fält som faller ut ur bilden? Då får det omvandlas med färgtoncirkelns hjälp.

Men varför måste man alltid utgå från ett vitt papper eller en vit målarduk? Under senare år har jag experimenterat med att utgå från ren furu i form av plywoodskivor. Det går utmärkt att finna ett gott resultat med olika färglager. Nyanserna behåller ofta sin renhet bättre. Att komma fram till hur träets sugförmåga varierar mellan hårda och mjuka partier i träet fascinerar mig. Varje erfarenhet kan ge en upptäckt.

”- - - ty så roar mig att måla.”

Kontakt

Tel: 031 18 51 19

Epost: aina.lundqvist@natverkstan.net

Adress: Skarviksvägen 15, 475 37 Bohus-Björkö